Hákové kontajnerové prívesy s nakládacím systémem BIGAB

B 7 – 10

Model B 7-10 je jeden z našich najpredávanejších prívesov so systémom BIGAB a je ideálny pre

použivatelov, ktorí potrebujú kúpiť malý príves na prepravu malého nákladu v úzkych priestoroch.

“Silný”, “stabilný”, “ľahký” a “poskytuje ľahké manévrovanie” to sú prívlastky, ktoré najlepšie

popisujú príves BIGAB 7-10. Vysoká manévrovateľnosť a dokonalá odolnosť toho modelu umožňuje

komfort pri práci v oblasti rezidencií, parkov, cintorínov atď. Dostupný je široký rozsah zariadení.

Price: V prípade záujmu nás prosím kontaktujte telefonicky

Rozmery žeriav

Typ podvozka (vozíka) Mechanický výkyvný podvozok
Štandardné kolesá 400/60 - 15,5
Požadované hydraulické systémy traktora
1 výstup brzdy
1 dvojitej učinnosti
Množstvo oleja
Minimálne množstvo motorového oleja, plný systém mazania
6 l
Hmotnosť podvozku
Štandardné vybavenie
2 000 kg
Dĺžka podvozku 5.7 m
Rozchod kolies 2.1 m
Celková hmotnosť 10 000 kg
Maximálna výmena zaťaženia spolu s kontajnerovým prívesom 8 000 kg
Maximálne zaťaženie pri výmene kontajnerového prívesu 7 000 kg
Zaťaženie ťažného oka
v závislosti od umiestnenia kontajnera
1 200 - 1 700 kg
Maximálna hmotnosť vykladáného materiálu pri vyklapaní 9 500 kg